چارلز لکرک :درس از اتفاقات فرمول یک اتریش، باعث دو قهرمانی اخیر من شد

0

چارلز لکرک راننده تیم فراری که پس از نیم فصل دوم فرمول یک ۲۰۱۹ روند متفاوتی را در پیش گرفته و در هر دو گرند پری برگزار شده بعد از تعطیلات نیم فصل، یعنی گرند پری بلژیک و ایتالیا توانست به مقام قهرمانی برسد در مصاحبه ای دلیل موفقیت اش را در روز های اخیر بیان کرد.

پیش بینی بازی های ورزشی در بتکارت

روند رو به رشد چارلز لکرک در نیم فصل دوم فرمول یک ۲۰۱۹

تنها سه دور مانده به انتهای مسابقه اتریش، ورشتپن در ورود به پیچ ۳ از داخل پیچ سعی در سبقت گرفتن از لکلرک داشت که باعث برخورد به خودرو فراری شد و لکلرک مجبور به خروج از مسیر مسابقه شد. داوران فدراسیون جهانی اتومبیل رانی بعد از بازبینی این صحنه تصمیم گرفتند که هیچ گونه جریمه ای به راننده ردبول ندهند و مکس را برنده گرندپری اتریش ۲۰۱۹ اعلام کردند.
در مسابقه مونزا نیز چنین صحنه هایی پدید آمد اما این بار راننده موناکویی به لوئیس همیلتون، راننده مرسدس با دفاع سرسختانه خود اجازه عبور ندارد و حتی در یک صحنه پرچم سیاه و سفید به معنی اخطار دریافت کرد اما جریمه ای نشد. راننده ۲۱ ساله می گوید که اتفاقات مسابقه اتریش باعث تغییر رویکرد وی و کسب موفقیت های او شده است.

چارلز لکرک در خصوص موفقیت های اخیر خود در مصاحبه اش بیان کرد:

به نظر من مسابقات فرمول یک اتریش باعث شد تا این مورد روشن شود که شما می توانید کمی در دفاع و سبقت پا را فراتر بگذارید. من معتقد هستم که اتریش به من برای تغییر رویکرد ام در مسابقه مونزا کمک کرد و به لطف آن توانستم به پیروزی دست پیدا کنم. بسیار سعی کردم که روی حد و مرزها باشم و از این گونه مسابقه دادن، خوشحال هستم. شما باید در برخی موارد از برخی اتفاقات درس بگیرید و به نظر من این تجربه را به خوبی آموختم و توانستم بهترین استفاده را از آن کنم.

چارلز لکرک و فرمول یک
وی در ادامه اذعان داشت:

از طریق رادیو آگاه شدم که بخاطر حرکت در منطقه ترمزگیری، پرچم سیاه و سفید دریافت کردم اما مطمئن نبودم که برای کدام حرکت من بوده است. بنابر این به کار خود ادامه دادم و سعی کردم که تمرکز ام به هم نریزد. به نظر من خوب است که ما بتوانیم شدیدتر مسابقه دهیم. من تصاویر را ندیدم و نمی توانم اظهار نظر بیشتری کنم اما در کل خوشحال هستم که توانستیم با شدت بیشتری مسابقه دهیم و در نهایت پیروز میدان شوم چون من باید پیروز می شدم.

راننده فراری در ادامه افزود:

در طول مسابقه چیزهای زیادی در ذهنم گذشت و پس از مسابقه احساسات ام را بروز دادم و قطعا در طول مسابقه شرایط برای من سخت بوده است . لوئیس همیلتون دقیقا پشت من بود و فکر می کنم که بیشترین فاصله ما ۱.۷ یا ۱.۸ ثانیه بود. می دانستم که لوئیس به ندرت اشتباه می کند، بنابراین باید کار خود را درست انجام می دادم.کمی اشتباه داشتم که البته خوشبختانه باعث از دست رفتن جایگاه ام نشد، یکی از آن ها بسیار بسیار نزدیک و دیوانه کننده بود. در نهایت طی دو دور آخر کم کم باورم شد که پیروزی ممکن است و توانستم در دو گرند پری اخیر صاحب موفقیت بزرگی شوم.

پیش بینی بازی های ورزشی در بتکارت

پاسخ دهید